Tiến độ thanh toán New City 8/2020

lich thanh toan new city 1